slider1
Tips Kerkorganist

Advies aan…

 • Kerkenraden m.b.t. het aanstellen van organisten
 • Organisten m.b.t. praktische vragen en tips rondom de eredienst

Richting de organist:
Daarin wordt gevraagd naar één of meerdere opnamen van een gespeelde Eredienst.
Deze wordt beluisterd, besproken en komen onderstaande punten aan de orde.

 • Hoe om te gaan met een moeilijk op gang te komen gemeente m.b.t. het zingen?
 • Wat breng ik voor de dienst ten gehore? Hoe wordt daarop gereageerd?
 • Hoe begeleid ik de gemeente bij een wat onbekende Psalm?
 • Wat te doen, als er een bovenstem in onze kerk klinkt?
 • Hoe ga ik om met mijn kerkorgel en de registers?
 • Zijn daar nog meer mogelijkheden uit te halen?
 • Hoe transponeer ik tussen twee verzen in?
 • Hoe ga ik om met bede- en lofpsalmen?
 • Hoe klinkt mijn registratie in de kerk?
 • Hoe stimuleer ik de samenzang?
 • Enz. enz.

Luister naar:
Psalm 138
(Exclusief in de App)